Investigación
O grupo de investigación en aplicacións dos láseres é un «cluster» constituido por tres grupos de investigación rexistrados na Oficina de I+D da Universidade de Vigo


Oficina I+D

Grupo de Metroloxía Óptica

Grupo de Novos Materiáis

Grupo de Aplicacións Industriáis dos Láseres

(FA1)

(FA3)

(FA5)