Información XeralLocalización:
Google Maps España

Dirección

Universidade de Vigo
Departamento de Física Aplicada
E.T.S. de Enxeñeiros Industriáis
Rúa Maxwell s/n. Campus Universitario
36310 Vigo (España)

Teléfono (Centraliña)

+34 986 812216

Fax

+34 986 812201

(Por favor, nos seus faxes indiquen en lugar visible:
nome do destinatario e "Departamento de Física Aplicada")