Docencia > Fac. CC. Educación > Física Aplicada ó Deporte > Aula

                        Facultade de Ciencias da Educación (Pontevedra)                                        

Novidades

Profesorado

Programa

Aula

Laboratorio

Titorías

Exames

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Física Aplicada ó Deporte (curso 2004-2005)

Clases de Aula

Horario de Aula

 

 

Horario de Aula

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20