Docencia > E.T.S.I. Telecomunicación > Física1 > Profesorado

                        E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación                                                     

Novedades

Profesorado

Programa

Aula

Laboratorio

Tutorías

Exámenes

Física1 (curso 2009-2010)

Profesorado

Clases de Aula y Laboratorio

Betty León Fong                              (e-mail) bleon@uvigo.es

Laboratorio

Betty León Fong                              (e-mail) bleon@uvigo.es

Ángel Manuel Fernández Doval   (e-mail) adoval@uvigo.es