Docencia > E.T.S.E. Telecomunicación > Curso Cero > Clases de Aula

 

                        E.T.S. de Enxeñeiros de Telecomunicación                                                    

Novidades

Profesorado

Programa

Aula

Curso Cero de Física (curso 2007-2008)

Clases de Aula

Horario de Aula

Transparencias das clases 

1.- Electricidade     ( 8619 kB )

2.- Magnetismo-I   ( 6391 kB )

3.- Magnetismo-II   ( 11211 kB)

4.- Inducción magnética. Ondas electromagnéticas    ( 4799 kB )

* Producto vectorial    ( 84 kB )

 

Horario de Aula

Luns 4 / 9 / 2006 a venres 15 / 9 / 2006

 

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9

 

 

 

 

 

10

ET

ET

ET

ET

ET

11

ET

ET

ET

ET

ET

12

ETT

ETT

ETT

ETT

ETT

13

ETT

ETT

ETT

ETT

ETT

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

ET

Estudiantes de Enxeñeiro de Telecomuncación  —  AULA B2

ETT

Estudiantes de Enxeñería Técnica de Telecomunicación (ambas titulacións)   —  AULA B3